Re-integratietherapie 

Re-integratietherapie is gericht op het hanteren of oplossen van psychische problemen die een goed functioneren op het werk in de weg staan. Met de therapie wordt beoogd de client zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Ook wanneer emotionele problemen in de privésfeer blijken te liggen, wordt in re-integratietherapie uiteindelijk altijd weer de koppeling gemaakt naar het werk. Centraal staat dan hoe de privé situatie en het werk zich tot elkaar verhouden en je opnieuw de balans kunt vinden.

Voor wie? 
Mensen die door hun psychische problemen regelmatig of voor langere tijd uit het arbeidsproces wegvallen en de behoefte hebben onder begeleiding te re-integreren. Dit kan in overleg met eigen bedrijfsarts en leidinggevende.

 
 
 
Startpagina