Mindfulness+, ACT en Compassie 

Voor het verhogen van je eigen vitaliteit en psychologische flexibiliteit.

Wie goed voor zichzelf zorgt, kan het beste van zichzelf geven.

Met zo’n 40.000 tot 60.000 gedachten per dag, is het dringen geblazen in onze bovenkamer. Gedachten zijn verhalen die je jezelf vertelt. Dit gebeurt automatisch zonder dat we hier enige controle over hebben. Al zou je het willen, je kunt zo’n gedachtestroom niet stoppen.

Als vanzelf heeft dit invloed op je gevoel. Gedachten en gevoel zijn verbonden met elkaar en hebben invloed op je handelen.  Een automatische reactie is dat we ons verzetten tegen gevoelens die we als niet prettig ervaren, immers we willen het toch altijd leuk hebben!

Wat als we ons nu eens niet zouden verzetten tegen deze gevoelens en ze gewoon zouden accepteren? Wat als we met onszelf zouden omgaan als met een goede vriend(in) die het moeilijk heeft? Dat is precies wat Mindfulness+, compassie en ACT je leert.

Mindfulnessis de bewustheid die ontstaat door doelbewust aandacht te geven aan dingen zoals ze zijn, op het moment zelf en zonder te oordelen.

Zelfcompassiebetekent niet zozeer dat we positief naar onszelf kijken, maar dat we onszelf omarmen zoals we zijn.

Acceptance Commitment Therapie is gericht om je gedachten en gevoelens beter te accepteren en los te laten. En meer zicht krijgen op wie je bent, wat je belangrijk vindt in jouw leven.

 

 

 

 

 
 
 
Startpagina