Vergoedingen

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Wij zijn geregistreerd bij o.a. de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG en RBCZ). Hierdoor kunnen veelal de kosten van onze begeleiding of therapie deels of volledig in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Er is geen verwijsbrief nodig en de wettelijke eigen bijdrage hoeft niet te worden aangesproken.

Coaching komt niet voor vergoeding in aanmerking en is BTW plichtig.

klik op deze link voor het vergoedingenoverzicht van het NFG 2018

Meestal ligt het aantal gesprekken tussen de 5 en 15 en duren ze 45 minuten. De frequentie varieert van elke week of om de week. In een later stadium met langere tussenpozen.

Fiscale regelingen voor ondernemers

De therapiekosten zijn volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. Verwijzing moet dan worden beschreven als ‘psychisch lijden’. 

Ondernemers
Voor de ondernemer geldt dat je de consulten als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten aftrekbaar zijn als de problemen/ klachten werk gerelateerd zijn.

Werkgevers of UWV
Ook gebeurt het veel dat en werkgever het begeleidingstraject (gedeeltelijk) vergoedt. Immers ook voor de werkgever geldt dat het beter is te investeren in de gezondheid van de werknemers om uitval te voorkomen of het ziekteverzuim te bekorten. Ook kan het zijn dat het UWV in uitkeringssituaties, re-integratietrajecten of bij arbeidsongeschiktheid, bereid is de kosten (gedeeltelijk) te vergoeden.

Persoons Gebonden Budget PGB
Ontvangt je een persoonsgebonden budget (PGB) dan zijn er vaak ook mogelijkheden tot vergoeding.

  

Kennismakingsgesprek  Gratis
Intake bedrijven € 240 inclusief rapportage en vragenlijsten
Bedrijven € 140 per sessie, inclusief terugkoppeling, tussenmeting, ondersteunend materiaal en eindrapportage, coaching blijft BTW plichtig
Particulieren € 90 per sessie 
 

   

Als je voor een afspraak verhinderd bent of deze wilt wijzigen, dien je dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak te melden bij het secretariaat van Osmosa per telefoon: 0485-324697 of via de mail: [email protected] anders zijn wij genoodzaakt om deze in rekening te brengen.

 
 
Startpagina Nederlandse federatie  gezondheidszorg Nederlands Instituut van Psychologen het Kwaliteitsregister Paramedici De Internationale Stress Management Associatie ACBS's Online Learning & Research Community Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie