Algemeen
http://www.gezondheid.nl/
http://www.gezondheidsnet.nl/
http://www.happynews.nl/
http://www.kennislink.nl/
http://www.liquic.com/
http://www.minvws.nl/
http://www.nujij.nl/?topic=Gezondheid
http://www.pgb.nl/
http://www.postbus51.nl/

http://www.zorgwijzer.nl/faq/hoe-kom-ik-aanmerking-voor-het-pgb                                                                                                                            

 

Arbeid en gezondheid
http://www.arboportaal.nl/
http://www.beroepsziekten.nl/
http://www.gezondheidsmanagement.nl/
http://www.healthygreenatwork.org/index_nl.cfm?act=home.welcome
http://www.menscentraal.nl/
http://www.werkenpsyche.nl/

Leefstijl (BRAVO)
http://www.30minutenbewegen.nl/
http://www.stivoro.nl/
http://stiva.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.lsltn.nl/
http://www.simplifylife.nl/

Onderzoek
http://gelukswijzer.nl (gereedschap voor werken aan jouw geluk)

Zorgverzekeraar UVIT (Unive-VGZ-IZA-Trias) start samen de Erasmus Universiteit Rotterdam een grootschalig en langlopend onderzoek naar geluk. Het doel van dat onderzoek is om methodes te ontwikkelen die mensen meer greep geven op hun eigen geluk. Vanuit de Erasmus universiteit zijn Prof. Dr. Ruut Veenhoven, Prof. Dr. Arnold Bakker en Dr. Wido Oerlemans betrokken.

Loopbaan
http://www.careerevent.nl/
http://www.haarloopbaan.nl/
http://www.intermediair.nl/
http://www.leren.nl/
http://www.loopbaan.nl
http://reintegratie.startpagina.nl/
http://www.socialezekerheid.nl/
http://www.uwv.nl/
https://www.werk.nl

Muziek om te ontspannen of te mediteren
http://www.youtube.com/watch?v=21dfilSok-A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2JJ_YXMgAEk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LB8h551LdC4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fQjByOtw6SM&feature=related

Psychologie
http://www.brainquest.nl/
http://www.burnin.nl/
http://www.mentaalvitaal.nl
http://www.nuevenniet.com
http://www.psy.nl/
http://www.psychischegezondheid.nl/
http://www.psychischegezondheid.nl/psychowijzer
http://www.psychologiemagazine.nl
http://www.psyonline.nl

Slapen
http://www.lerenslapen.nl/
http://www.slaapproblemen.org/
http://www.teleac.nl/beterslapen/index.jsp?nr=574751&site=site_slapen

Testen
http://www.123test.nl/

http://www.schaufeli.com/tests.htm
De Bevlogenheidtest is ontwikkeld door Dr. Arnold Bakker en Prof. Wilmar Schaufeli van de Universiteit Utrecht, en de test voor Werkverslaving is ontwikkeld door Dr. Toon Taris van de Universiteit Nijmegen en Prof. Wilmar Schaufeli van de Universiteit Utrecht.

Video
http://player.omroep.nl/?aflID=6751398
In Keulen werd de conferentie Geneeskunde, aandacht en compassie gehouden. Wetenschappers die gespecialiseerd waren in hersenonderzoek en in de behandeling van stress spraken over hoe ze meditatie gebruikten in hun onderzoek.

Video ter ontspanning
http://www.youtube.com/watch?v=0UE3CNu_rtY (station Antwerpen)
http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3KigPQM (station Liverpool)
http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw (spelende trap)
http://www.youtube.com/watch?v=3XGJq8wrw5I (werkbeleving)
http://www.youtube.com/watch?v=U3NgzQ9Pcsg&feature=related (leven is als een kop koffie)
http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY (waar is Matt)

Zorgverzekeraars
www.kiesbeter.nl                                                            
www.zn.nl

 
 
Startpagina NFG Nederlands Instituut van Psychologen het Kwaliteitsregister Paramedici De Internationale Stress Management Associatie ACBS's Online Learning & Research Community Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie